Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ

Bài thực hành 54: Lắng nghe với mục đích để Hiểu

“Hãy có thói quen chú ý lắng nghe những gì người khác đang nói hoặc tốt nhất là hãy cố gắng thấu hiểu tâm trí của người đang nói.”
MARCUS AURELIUS

Các nhà Khắc kỷ khuyên chúng ta nên lắng nghe hơn là nói.


Và nếu bạn lắng nghe, bạn nên chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện để hiểu những gì người nói đang cố gắng diễn đạt. Bằng cách đó, bạn thừa nhận các giá trị và quyền tự chủ của người kia.


Mục tiêu khi bạn tham gia vào một cuộc trò chuyện là hiểu những gì người kia muốn nói với bạn. Bạn lắng nghe với mục đích để hiểu. Đó được gọi là lắng nghe thấu cảm. Và nó sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ của bạn rất nhiều.


Kìm hãm mong muốn được nói. Chấp nhận rằng thâm tâm bạn muốn được giãi bày. Nó muốn được nói ra ý kiến của mình trong cuộc trò chuyện. Nhưng thường thì điều này là không cần thiết và có thể khiến cuộc trò chuyện diễn ra không được thuận lợi. Marcus đã có câu nói rất hay thế này: “Trong cuộc trò chuyện, cần phải chú ý lắng nghe những gì người khác nói, và quan sát cả những gì xảy ra sau đó nữa; khi quan sát hãy chú ý xem cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến điều gì, và khi lắng nghe hãy chú ý hiểu những gì người khác muốn truyền đạt.”


Câu hỏi bạn cần đặt ra là: Người kia cố gắng truyền đạt điều gì?


Lắng nghe những gì người khác nói và để tâm để cả những cảm xúc của họ. Đó là cách bạn thấu hiểu và kết nối với người đó.


Còn nhớ người sáng lập của Chủ nghĩa Khắc kỷ chứ? Zeno của Citium, người từng bị đắm tàu? Nhà viết tiểu sử người Hy Lạp Diogenes Laertius đã viết rằng Zeno đã từng nói với một người hay bàn chuyện tầm phào:


“Lý do chúng ta có hai cái tai và một cái miệng là để chúng ta có thể nghe nhiều hơn và nói ít đi.”


Trong cuộc trò chuyện, đó là nguyên tắc giúp kiềm chế mong muốn được nói của mình. Phần lớn thời gian hãy là người lắng nghe và chỉ nói những gì giúp cải thiện chất lượng cuộc trò chuyện. Mọi người đều được lợi kể cả khi họ không nói ra. Và bạn không chỉ cải thiện kỹ năng lắng nghe thấu cảm mà còn cải thiện kỹ năng trò chuyện và quan sát, và trên hết là cải thiện các mối quan hệ của bạn.


Zeno đã có một câu nói nổi tiếng: “Thà vấp chân còn hơn vạ miệng.”

Theo dõi Facebook Page của Chủ Nghĩa Khắc Kỷ để tải thêm nhiều tài liệu hay (Click)

Tải sách “Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ” tiếng Việt (phát hành vào tháng 9 hoặc 10 năm 2021)

Nghe sách nói bản đầy đủ dài 7 tiếng của sách “Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ” :