Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ

CHƯƠNG 2: Tìm hiểu nhanh về Lịch sử

CHƯƠNG 2: Tìm hiểu nhanh về Lịch sử

 

“Ta đã có một cuộc hành trình trọn vẹn khi ta trải qua nạn đắm tàu .”
– ZENO XỨ CITIUM

Năm đó là khoảng năm 320 trước Công nguyên. Một thương gia người Phoenicia bị đắm tàu ​​ở đâu đó giữa Síp và đất liền Hy Lạp trên Biển Địa Trung Hải. Ông vừa mất hết tất cả thuốc nhuộm …

Đọc tiếp...