Daily Stoic Tháng 3: Nhận Thức

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 3 Ngày 1 tháng 3: NƠI TRIẾT HỌC BẮT ĐẦU “Một điều quan trọng để bắt đầu tìm hiểu về triết học đó là: sự nhận thức rõ ràng về nguyên tắc hành động của bản thân.”— EPICTETUS, DISCOURSES, 1.26.15 Triết học thật đáng sợ. Chúng ta nên bắt…

Đọc tiếp...

Daily Stoic Tháng 4: Tư Tưởng Không Thiên Vị

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 4 Ngày 1 tháng 4: SẮC MÀU CỦA Ý NGHĨ “Tâm trí của ngươi sẽ mang hình dạng của những gì ngươi hay suy nghĩ, vì linh hồn con người được tô màu bởi những ấn tượng như vậy.”— MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.16 Nếu bạn uốn cong cơ thể…

Đọc tiếp...

Daily Stoic Tháng 5: Hành Động Đúng Đắn

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 5 Ngày 1 tháng 5: HÃY ĐỂ TÍNH CÁCH TRỞ THÀNH LỜI TUYÊN BỐ LỚN NHẤT “Triết lý không tồn tại trong các hành động bên ngoài, mà trong việc chú ý đến những gì cần thiết và luôn để tâm về điều đó.”— MUSONIUS RUFUS, LECTURES, 16.75.15–16 Nhà…

Đọc tiếp...

Daily Stoic Tháng 6: Giải Quyết Vấn Đề

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 6 Ngày 1 tháng 6: LUÔN GIỮ TƯ TƯỞNG DỰ PHÒNG “Quả thật, không người nào có thể cản trở được mục đích của tâm trí của ngươi — vì nó chẳng thể bị tác động bởi lửa, thép, bởi sự bạo tàn, lời vu khống, hay bất kể…

Đọc tiếp...

Daily Stoic Tháng 7: Nghĩa Vụ

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 7 Ngày 1 tháng 7: HÃY LÀM VIỆC MÀ BẠN PHẢI LÀM “Cho dù người đời có nói gì hay làm gì, thì ta vẫn sẽ hướng về cái thiện. Như cách viên ngọc bích hay một thỏi vàng thể hiện đúng màu sắc vốn có của chúng: ‘Cho…

Đọc tiếp...

Daily Stoic Tháng 8: Chủ Nghĩa Thực Dụng

SÁCH NÓI THE DAILY STOIC THÁNG 8 Ngày 1 tháng 8: ĐỪNG MONG ĐỢI SỰ HOÀN HẢO “Dưa chuột đắng? Thì ném nó đi. Có bụi gai trên đường? Thì đi vòng qua nó. Đó là tất cả những điều ngươi cần biết. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Đừng đòi hỏi phải biết ‘tại sao…

Đọc tiếp...