DOWNLOAD EBOOK SÁCH “CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ” – WILLIAM B. IRVINE

DOWNLOAD EBOOK SÁCH “CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ” – WILLIAM B. IRVINE

    Nghe sách nói bản đầy đủ dài 7 tiếng của sách “Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ” : Điểm nữa cần hiểu rõ là mặc dù chủ nghĩa Khắc kỷ là một triết lý, nhưng nó cũng bao hàm cả yếu tố tâm lý. Các nhà Khắc kỷ nhận ra rằng một cuộc…

Đọc tiếp...
Download ebook sách "Suy Tưởng"

DOWNLOAD EBOOK SÁCH “SUY TƯỞNG” PDF CỦA MARCUS AURELIUS

  1. Tại sao bạn không nên mua cuốn “Suy Tưởng” của NXB Tri Thức, do Tiết Hùng Thái dịch   Xu hướng chung: Hiện nay, các dòng sách Stoic tiếng Việt trên thị trường vẫn chưa nhiều và phần lớn trong số này không đạt các tiêu chuẩn để truyền tải Stoicism một cách…

Đọc tiếp...